Tiny Films

25 Văn Cao, Nam Định

097 313 3030

Hotline 24/7

Thứ 2 - CN 8:00 - 20:30

Thời gian mở cửa

Phim phóng sự cưới quay một máy được không

Phim phóng sự cưới vẫn có thể quay được bằng một máy, nhưng sẽ bị giới hạn hơn về góc nhìn so với việc quay 2 máy hoặc nhiều hơn

Share:

Facebook
Pinterest
LinkedIn